- Przemysł i technika

VAT od transportu towarów – kto i kiedy płaci ?

W skrócie mówiąc VAT w transporcie od towarów jest bardzo dobrze usystematyzowany pod względem prawnym. W transporcie międzynarodowym (zobacz dla przykładu: transport Anglia) podatek wynosi 0%, zaś w transporcie krajowym oraz w strefie wspólnot wynosi 23%. Wiadomo jeśli towar wysyłany jest za granicę, podatku w Polsce już nie odprowadzamy, tylko zostaje odprowadzony w kraju zleceniodawcy. Tak naprawdę dla polskich podatników nie ma większego znaczenia czy usługa, w tym wypadku mówimy o transporcie, jest wykonywana w Polsce, nawet w momencie gdy firma (siedziba) znajduje się w innym państwie, podatek odprowadza się na terenie Polski. Tak jak wcześniej wspomniałem nie jest opodatkowany transport, gdy działamy na zlecenie zagranicznego podatnika. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że w momencie gdy usługa transportu jest świadczona po za tereny UE nawet na rzecz polskiego podatnika to ta usługa jest opodatkowana poza terytorium UE. Przejdźmy może do kwestii prawnych, które znacznie bardziej rozjaśnią nam sytuację.

Podatek VAT w naszym kraju jest na poziomie 23%, co reguluje ustawa o VAT, zastanówmy się kiedy jesteśmy z niego zwolnieni?
Art. 83 ust. 3 punkt 1, transport międzynarodowy, w którym przysługuje nam 0% podatki rozumie sam transport międzynarodowy jako:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju

Tutaj jednak prawo dopuszcza konkretne przypadki, czyli mowa o art. 83 ust. 5 punkt 1. mówimy o konieczności posiadania listu przewozowego lub dokumentu spedytorskiego.

Oczywiście jest możliwość otrzymania ulgi podatkowej, co chociażby uregulowało Ministerstwo Finansów §6 ust. 1 (mowa o stawka 0% VAT). Tutaj jednak by taką ulgę uzyskać chociażby dla transportu krajowego trzeba jednak posiadać dokumenty, o których mówi art.83 ust.5 punkt 1 ustawy o VAT, wcześniej przytoczony.

Najlepiej zobrazuje to przykład, jeśli mamy list przewozowy, polski transport na zlecenie firmy niemieckiej chociażby na Ukrainę to VAT wyniesie 0% w ramach transportu międzynarodowego (zobacz: transport z Niemiec do Polski). Tak samo jeśli polska firma zostanie wynajęta przez Rosję i posiada list przewozowy (trasa Rosja-Polska) również VAT wyniesie 0%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − jeden =