- Biznes i marketing

Normy ISO – jakie jest ich zastosowanie?

Co to jest?

Normy ISO to zasady i wytyczne dla wszelkiego rodzaju działań związanych z biznesem. Normy te są opracowywane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i są wykorzystywane przez rządy, przedsiębiorstwa, przemysł i inne organizacje na całym świecie.

Normy ISO stanowią ramy dla systemów zarządzania jakością, które mają być stosowane w całym łańcuchu wartości organizacji. Dostarczają również wskazówek, jak osiągnąć i utrzymać jakość poprzez dokumentację i wymianę informacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces.

Osiąga się to poprzez ustanowienie systemu pomiarów, który może być dostosowany do potrzeb klienta. Normy ISO zapewniają, że produkty i usługi ich klientów spełniają ich oczekiwania.

Czym jest norma ISO?

Normy można zdefiniować jako „zasady lub wytyczne, które nakreślają konkretne wymagania lub cechy czegoś”. Są one zazwyczaj tworzone przez organizację lub grupę w celu ochrony ich interesów lub promowania wspólnych interesów w danej branży. Na przykład, podczas tworzenia oprogramowania na konkretną platformę, istnieją pewne wytyczne dotyczące rozwoju oprogramowania, które powinny być przestrzegane w celu zapewnienia kompatybilności z innymi programami na tej platformie. Jeśli te zasady nie są przestrzegane, mogą wystąpić problemy podczas przesyłania danych między programami – może to mieć poważne konsekwencje.

Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie, to koniecznie odwiedź witrynę: https://www.ekobios.pl/szkolenia-iso.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × dwa =