- Styl życia

Jak uzyskać certyfikat WiDaF?

Współczesny świat zalewa nas ogromem informacji docierających z różnych stron i w różnych  językach. Coraz częściej podróżujemy służbowo. Zmieniamy pracę i chętnie szukamy jej poza granicami kraju.  Zakładamy własne firmy i jesteśmy zmuszeni do kontaktów z zagranicznymi kontrahentami. To zaledwie kilka powodów, dla których warto uczyć się języka obcego.  

Jaki język wybrać?

Język niemiecki jest drugim, co do popularności językiem używanym na świecie, a ze względu na bliskie sąsiedztwo  i kontakty biznesowe cieszy się wśród Polaków niesłabnącym zainteresowaniem. Jeśli niezbędny jest nam kurs językowy Kraków  proponuje bogatą ofertę, dostosowaną do wieku i stopnia zaawansowania uczących. Dokształcanie pozwala w krótkim czasie zdobyć umiejętności językowe, poświadczone stosownym certyfikatem.

Na czym polega egzamin określający poziom znajomości języka niemieckiego?

WIDaF to egzamin określający poziom znajomości języka niemieckiego w kontekście biznesowym i środowisku pracy oraz sytuacjach życia codziennego. Firmy wykorzystują go jako narzędzie pomiaru skuteczności szkoleń, certyfikacji, a także wyboru pracowników. Certyfikat z niemieckiego można zdobyć rozwiązując test zawierający 150 pytań, podzielonych na dwie sekcje:

I sekcja (105 min.) sprawdza znajomość rozumienia słownictwa biznesowego, umiejętność czytania i redagowania poprawnych gramatycznie tekstów związanych z pracą,

II sekcja (45 min.)  sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu.

Ocena wyrażana jest w punktach w skali od 0 – 990 (po 330 p. za każdy element: słownictwo, czytanie, słuchanie). Liczba zdobytych punktów pozwala określić, na jakim poziomie jest zdający. Rada Europy określiła pięć poziomów znajomości języka – od A2, czyli najniższego, poprzez B1, B2, C1, do C2 – najwyższego.

Uzyskany certyfikat przynosi liczne korzyści zawodowe: zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia, pozwala na zdobycie pracy za granicą, umożliwia uzyskanie etatu w międzynarodowych korporacjach, daje szansę na  awans i podwyżkę uposażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 12 =