- Biznes i marketing

Szkolenie bhp – jak wygląda?

Szkolenie BHP ma na celu zapoznać wszystkich pracowników z zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przepisy BHP, które muszą być przestrzegane w każdej firmie określają, w jaki sposób powinno być przygotowane miejsce pracy, aby było ono bezpieczne oraz komfortowe. Ich główną rolą jest zapobieganie groźnym wypadkom w miejscu pracy oraz przeciwdziałanie poważnym chorobom zawodowym.

Jak często trzeba przeprowadzać szkolenie BHP?

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne musi przejść każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w firmie. Bez niego nie może on zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków. Składa się ono z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Jednym wyjątkiem, który dopuszcza możliwość rozpoczęcia pracy bez ukończenia takiego szkolenia jest sytuacja, gdy dany pracownik odbył je już u wcześniejszego pracodawcy, a w nowej firmie będzie zajmował takie samo stanowisko. Instruktaż ogólny ma na celu zapoznać pracownika z jego prawami oraz obowiązkami, zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jakie obowiązują na terenie danego zakładu. Zostaje także zapoznany z wewnętrznym regulaminem oraz przepisami przeciwpożarowymi. Instruktaż stanowiskowy jest zdecydowanie bardziej szczegółowy i ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami, które czekają go na danym stanowisku. Szkolenia okresowe mają za zadanie odświeżyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a ich częstotliwość zależy przede wszystkim od zajmowanego stanowiska. Wielu pracodawców z praktycznych względów decyduje się na szkolenia online bhp, w których można brać udział zdalnie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięć × 2 =