- Budownictwo i nieruchomości

Dlaczego wykonuje się izolację rur co?

Dlaczego instalacje centralnego ogrzewania należy zabezpieczać izolacją? Jakie korzyści płyną z izolacji rur CO?

Zalety izolacji rur centralnego ogrzewania

Podstawowym czynnikiem, dla którego izolacja rur centralnego ogrzewania jest istotna i korzystna jest rachunek ekonomiczny. Zabezpieczenie przed stratami energii ogranicza w dużym stopniu wydatki ponoszone w związku z ogrzewaniem. Właściwości izolacyjne otuliny pozwalają na zminimalizowanie schładzania czynnika grzewczego w drodze od źródła ciepła do grzejnika. Ocieplenie rur zabezpiecza płynącą w rurach wodę przed ewentualną możliwością zamarznięcia, np. w pomieszczeniach nieogrzewanych. Ocieplenie rur pełni funkcję ochronną przed kondensacją pary wodnej, do której może dojść w momencie, gdy temperatura transportowanego czynnika grzewczego (wody) jest niższa niż temperatura punktu rosy powietrza w najbliższym otoczeniu. Ważnym aspektem jest także izolacja akustyczna, którą ocieplenie rur również spełnia.

Obowiązek prawny

Wymóg stosowania izolacji cieplnej rur centralnego ogrzewania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami. Taki obowiązek wynika z zapisów w paragrafie 118 oraz załącznika 2 do rozporządzenia. Polskie normy zostały dostosowane do wytycznych Parlamentu Europejskiego. Materiały użyte do ocieplenia rur powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą bądź aprobatą techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − 2 =