- Biznes i marketing

Co to jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy w głównej mierze udzielany jest jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, takich jak: papiery wartościowe czy metale szlachetne. Kredyt tego rodzaju udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym. Na czas podpisanej umowy bank przejmuje zastawioną ruchomość, a w razie niewywiązania się z umowy przez klienta bank przystępuje do sprzedaży zastawu. Jest on również alternatywą dla kredytu refinansowanego banku centralnego.

Cechy charakterystyczne kredytu lombardowego

Jakie są cechy charakterystyczne kredytu lombardowego? Niewątpliwie jest nią posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Najczęściej udziela się go pod zastaw papierów wartościowych, ponieważ ich przechowywanie nie jest dla danego banku zbyt skomplikowane. Niektóre banki, udzielając kredytu lombardowego, są upoważnione do wydania warrantów, które określają składowanie towaru i jego ewentualne przeniesienie własności. Niemniej jednak w dalszym ciągu kredyt ten w naszym kraju nie odgrywa dużej roli. Można także traktować ten kredyt jako formę wsparcia rządowego dla firm.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać taki kredyt?

Tutaj przedstawiamy odpowiedź na to nurtujące pytanie. Otóż kredyt lombardowy może być wypłacony jednorazowo lub w transzach na wskazany rachunek bankowy, a także wypłacony bezpośrednio po podpisaniu stosownej umowy. Ponadto:

  • należy posiadać zdolność do spłaty kredytu oraz odsetek,
  • należy posiadać wymagane przez bank zabezpieczenie
  • trzeba podpisać umowę o kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem + 14 =