- Biznes i marketing

W jaki sposób egzekwuje się zaległe należności od dłużnika?

Obecnie, coraz więcej osób posiada liczne zobowiązania finansowe. Dopóki są one regulowane terminowo, pozostają oni klientami danej instytucji czy przedsiębiorstwa. W momencie niewywiązywania się ze zobowiązań, takie osoby stają się dłużnikami i zostają wobec nich podejmowane działania, których celem jest odzyskanie należnych wierzycielowi środków. Jakie zatem są sposoby na egzekwowanie od dłużnika zaległych zobowiązań? Przeczytacie o tym w dalszej części artykułu.

Egzekwowanie należności na etapie polubownym

Egzekwowanie zaległych należności rozpoczyna się od etapu polubownego. W tym celu do dłużnika wykonuje się telefony z przypomnieniem o nieuregulowanych fakturach czy ratach kredytu, wysyła monity, przypomnienia oraz wezwania do zapłaty. W wielu przypadkach takie działanie jest wystarczające i skutkuje wpłatą zaległych kwot. Są jednak dłużnicy, którzy pomimo wielokrotnych upomnień nie wywiązują się z ustaleń. Wtedy przychodzi czas na podjęcie kolejnych kroków. 

Przymusowe egzekwowanie należności 

Kolejnym etapem w drodze do odzyskania należnych wierzycielowi środków jest przymusowe egzekwowanie należności. W tym celu można podjąć współpracę z firmą windykacyjną lub kancelarią prawną, jak np. https://www.dudkowiak.pl/specjalizacje/windykacja-naleznosci.html. Sporządzane zostają wówczas pozwy do sądu, których celem jest uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do komornika i wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zajęcie majątku dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + jeden =