- Biznes i marketing

Czym jest dokapitalizowanie spółki?

Zwiększenie kapitału spółki ma istotne znaczenie na gruncie przede wszystkim podatkowym, ale także sprawozdawczym. Istnieje w tym celu kilka sposobów. Dokapitalizowanie spółki może być przeprowadzone za pomocą pożyczki, jaką wspólnik jej udzieli, za oprocentowaniem na poziomie rynkowym. Tego typu umowa ma ten plus, że nie płaci się od niej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Innym korzystnym rozwiązaniem jest zmiana wysokości kapitału zakładowego przez agio. W ramach tej procedury podwyższą się wartość nominalną udziałów, które spółka już wyemitowała, albo ustanawia się nowe. Nie mogą one mieć niższej wartości niż stare. Różnica w wartości jest przesuwana w księgach spółki na kapitał zakładowy. Zwykle decyduje o tym zgromadzenie wspólników i nie jest potrzebny w tym celu akt notarialny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − 4 =